Çerkezköy Firma ve İş Rehberi

Firmanı Ekle İlan Ver , Firmanı Tanıt

Twitter'da Takip Et

DOĞAL GAZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

3. ADIM (DOĞAL GAZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ)İç Tesisat İşlemleri`nin tamamlanmasının ardından Doğal Gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.`ye başvurarak Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi yapacaktır. Sözleşmede geçen Güvence Bedeli, kullanım amacına göre Doğal Gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri tarafından ödenecektir.Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi İçin Gereken Evraklar1 ) Bireysel kullanım için;a) Kiracı ise kira kontratı fotokopisi veya İkametgah Belgesi,

b) Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi, (T.C. kimlik no.`su ile),

c) Vergi Kimlik Numarası,

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda Noter Onaylı Vekaletname,

e) Güvence Bedeli.2 ) Merkezi Kullanım için;
a) Sözleşmeyi Apartman Yöneticisi yapar.

Yönetici dışında aynı binada oturan kişi tarafından Sözleşme yapılması halinde, yetkili kılındığına dair apartman Kararı,

Bina dışından, üçüncü şahıs tarafından Sözleşme yapılması halinde Noterden Vekaletname,b) Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi, (T.C. kimlik no.`su ile),

c) Vergi Kimlik Numarası,
d) Apartman Karar Defteri Noter Onaylı (Kat Malikleri Kanunu`nun 32. Maddesi`ne göre), Apartman Yönetim Kaşesi,

e) Güvence Bedeli.3 ) Ticari kuruluşlar için gerekli evraklar;


a)Vergi levhası,

b) Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin ilgili sayfası veya Ticaret Sicil Kaydı,

c) Ticari Faaliyet Belgesi,

d)İmza sirküleri, Kaşe,

e) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda Noter Onaylı vekaletname,

f) Güvence Bedeli.Önemli ; Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesini, doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Mal sahibi veya Kiracı ).

Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise Sözleşmeyi apartman yönetimi adına Bina Yöneticisi yapar.
Güvence Bedeli Nedir?
Güvence Bedeli; Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.`nin Doğal Gazı kullanacak Abone`ye tahakkuk ettirdiği veya ettireceği alacaklarını garanti altına almak amacıyla ön ödemeli sayaç haricinde, mekanik sayacı olan Abonelerden ``Sözleşme Süresince Sadece bir defaya mahsus alınan ve Sözleşmenin iptali halinde DİE`nin aylık TÜFE oranına göre güncelleştirilerek iade edilmek üzere `` tahsil ettiği bedeldir. Bu bedel, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yıllık belirlenir.

2007 Yılı Birim fiyatları


KULLANIM AMACI
BEDELİ

Kombi
179 YTL

Soba
179 YTL

Merkezi Sistem
179 YTL x BBS

Ocak ve/veya Şofben
43 YTL

Kombi + Ocak
222 YTL

Soba + Ocak ve/veya Şofben
222 YTL
4. ADIM (UYGUNLUK BELGESİ VE DOĞAL GAZ AÇMA)Uygunluk Belgesi Verme :Doğal Gaz Kullanım Sözleşmenizi yaptıktan sonra Sertifikalı Tesisatçı Firmanız, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.`den doğal gaz açılışı için randevu alır.Randevu günü Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.`nin Yetkili Mühendisi ile Gaz Açma Elemanı ve Sertifikalı Tesisatçı Firmanın Yetkili Mühendisi, Binanıza gelerek, iç tesisatınızın Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.`nin teknik şartnamelerine uygunluğunu kontrol edecekler.Tesisatınızın Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.`nin Teknik Şartnamesi`ne uygun olması durumunda, Doğal Gaz Uygunluk Belgesi verilir ( bir nüshası sizde kalır ).Eğer uygun olmaması durumunda kesinlikle doğal gaz açma işlemine geçilmez.Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından “DOĞAL GAZ UYGUNLUK BELGESİ” verilmeden hiçbir şekilde Doğal Gaz arzına başlanmaz.Gaz Açma :v Uygunluk sonrası tesisatınızda Test ve Devreye Alma İşlemine geçilir. Test olumlu ise tesisata doğal gaz verilmeye başlanır. Bu aşamada TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi`ne sahip Yetkili servisleri tarafından cihazınız devreye alınacaktır.v Cihazlar çalışır vaziyette ise Test ve Devreye alma tutanakları hazırlanarak Sertifikalı Firma, Doğal Gaz Dağıtım Şirketi ve Abone tarafından imzalanarak 1 nüshası dağıtım şirketine, 1 nüshası sertifikalı firmaya ve 1 nüshası da aboneye verilecektir.ÖNEMLİTesisatınıza doğal gaz verildikten sonra ihtiyaç duyduğunuz muhtemel bir tadilat durumunda mutlaka Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş`ye haber vermelisiniz. Doğal Gazlı hatlarda ilk müdahele yetkisi Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.`ye aittir.

Yukarıdaki bilgiler www.trakyagazdas.com `dan alınmıştır.